Laatste nieuwsNieuws

Schud slapende VvE’s wakker

Een aantal VvE’s in Nederland is niet actief, we noemen dit ook wel slapende VvE’s. Bij met name de kleine VvE’s komt dit veel voor.

Buzzibee VvE Beheer helpt de ‘slapende’ VvE’s graag op weg.  Wij zijn u graag van dienst bij het instellen van een reservefonds, het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of het professionaliseren van de structuur van de VvE.

Wanneer is sprake van een slapende VvE?

Een slapende VvE is een VvE waarin geen enkele activiteit wordt ontplooid: geen bestuur, geen algemene ledenvergadering, geen financiële administratie en geen onderhoud aan gemeenschappelijke ruimten.

Nadelige gevolgen van de slapende VvE

Het risico op achterstallig onderhoud is groot en u kunt dus uiteindelijk voor hoge kosten komen te staan. Wanneer er bijvoorbeeld groot onderhoud nodig is en niet alle eigenaren daaraan willen meewerken en meebetalen, kan een slapende VvE ook de verkoop van het appartementsrecht frustreren. Menig hypotheekverstrekker verlangt immers inzage in het reservefonds. Als een dergelijk reservefonds ontbreekt, wordt veelal geen financiering verstrekt. Het appartementsrecht wordt dan nagenoeg onverkoopbaar.

Ter voorkoming van deze risico’s heeft de wetgever in 2008 bepaald dat een jaarlijkse bijdrage van alle appartementseigenaren in een reservefonds verplicht is. Gevolg hiervan is dat de VvE ook jaarlijks een exploitatierekening en een (meerjaren)begroting aan de eigenaren ter goedkeuring dient voor te leggen. Toch gebeurt dit niet altijd.

Wat te doen om de slapende VvE te activeren?

Bij het activeren van een slapende VvE kan Buzzibee VvE Beheer van dienst zijn. Er moet een vergadering voor alle eigenaren komen, er moet een bestuur, voorzitter en eventueel commissies benoemd worden, vaststelling van een begroting en meerjaren onderhoudsplan, vaststelling (bijdrage) reservefonds, openen bankrekening en afsluiten verzekeringen voor de VvE.