Laatste nieuwsNieuws

Liftkeuring

Naast goed onderhoud is ook de liftkeuring essentieel voor een veilige lift. Veel VvE’s vinden het lastig de wetgeving voor liften te doorgronden. Daardoor weten zij vaak niet wat hun verplichtingen zijn. De liftkeuring is onderdeel van de wetgeving rondom personenliften.

Waarom een liftkeuring?
Een liftkeuring draagt bij aan de veiligheid van uw lift. Tijdens een liftkeuring wordt gekeken of er goed en voldoende onderhoud is gepleegd aan de lift, of alle veiligheidscomponenten goed werken en of alle onderdelen nog in goede staat verkeren. Het is een onafhankelijke controle waarna u een eerlijk rapport ontvangt van de huidige veiligheidsstaat van uw lift.

De toegevoegde waarde van de liftkeuring zit in het feit dat een liftkeuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij en niet door uw eigen liftmonteur. Dit zodat uw veiligheid altijd gewaarborgd blijft.

Is een liftkeuring wettelijk verplicht?
De wetgeving stelt dat een personenlift eens per achttien maanden gekeurd moet worden. Als er in uw wooncomplex een lift zit, moet de VvE aan kunnen tonen dat de lift gekeurd is en voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Wanneer uw lift echter groot onderhoud ondergaat of u laat uw lift of onderdelen daarvan vervangen en/of wijzigen, dan dient uw lift opnieuw gekeurd te worden. Wanneer er bijvoorbeeld een modernisering van het bestuurssysteem plaatsvindt, heeft dit invloed op de werking van de lift. In dat geval dient de lift opnieuw gekeurd te worden, de zogenaamde modificatiekeuring.