Diensten

Bestuurlijk beheer

Wij houden alle wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten. Essentieel voor een VvE bestuur maar ook heel tijdrovend.

Buzzibee VvE Beheer ondersteund het bestuur. Wij zijn zelf geen bestuurslid.

We verzorgen de Algemene Ledenvergadering, van uitnodiging tot notulen verzorgen. Wij kunnen de vergadering voorzitten of het bestuur ondersteunen bij de vergadering. Bewaken het quorum voor een vergadering en zien er op toe dat de genomen beslissingen niet in strijd zijn met de akte van splitsing of modelreglement.