Diensten

Bouwkundig beheer

Buzzibee VvE Beheer kan ook het bouwkundig beheer op zich nemen.

Wij stellen dan een MJOP op. In een MeerJarenOnderhoudsPlan staat beschreven wat het geplande onderhoud is voor de komende 25 jaar.

Dit plan vormt een goede basis voor de reserveringen in de begroting. Hiermee worden grote onvoorziene uitgaven beperkt.