Diensten

Incasso beheer

Bij incasso beheer zorgen wij ervoor de de VvE bijdrage geïncasseerd wordt. Dat hiervoor op tijd een factuur wordt gestuurd en/of het bedrag geïncasseerd wordt middels automatische incasso.

Bij het niet betalen van de bijdrage benaderen wij het lid volgens de incassoprocedure. Desgewenst kunnen wij de incassoprocedure ook voor de VvE opstellen.