Wat is een VvE

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is bijvoorbeeld een vereniging van eigenaars van een (koop)appartementencomplex. Naast woningeigenaren zijn ook de eigenaren van een in het complex gelegen winkel / bedrijfsruimte en/of parkeerplaats lid van de VvE. Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Waarom is een VvE nodig?

Iedere eigenaar van een appartementsrecht van een appartement, bedrijfsruimte of parkeerplaats is niet alleen eigenaar van het eigen appartementsrecht, maar ook medeverantwoordelijk voor de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zoals de lift, het trappenhuis, de gevels en het dak.

De overheid heeft wettelijk besloten de gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in een vereniging, waar iedere eigenaar van het gebouw verplicht lid van is. Dankzij deze verenigingsstructuur heeft ieder lid een stem bij de totstandkoming van besluiten over de gemeenschappelijke gedeelten.

Waaraan moet een VvE voldoen?

Waaraan een VvE moet voldoen wordt o.a. beschreven in de reglementen van de VvE zoals de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement. Daarbij kunt u denken aan:

  • Het houden van jaarvergaderingen
  • Het regelen van de periodieke bijdragen (servicekosten)
  • Het regelen van een reservefonds (wettelijke verplichting)
  • Meerjaren onderhoudsplan (en besluiten voor groot onderhoud)
  • De collectieve opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering
  • De registratie van de VvE in het Handelsregister van de Kamer Koophandel (wettelijke verplichting)