Wat is een VvE modelreglement

Om de zoveel tijd stelt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de beroepsorganisatie van notarissen in Nederland, een nieuw modelreglement voor VvE’s vast. Wanneer een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten kan de notaris zo’n modelreglement gebruiken als ‘voorbeeld’ voor het reglement van de VvE. Dat reglement van de VvE maakt onderdeel uit van de splitsingsakte.

Zijn alle regels uit het modelreglement van toepassing?

De notaris kan ervoor kiezen om het modelreglement helemaal over te schrijven in de splitsingsakte. Dan past hij de tekst waar nodig meteen aan. Het alternatief is om in het reglement van de VvE alleen op te schrijven van welke artikelen wordt afgeweken.

Een voorbeeld is artikel 13 lid 1 van Modelreglement 1992,. Daarin staat dat een op-, aan of onderbouw zonder toestemming van de vergadering verboden is. Dat artikel luidt:

“1. Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden.”

In het reglement van de VvE zou dan vervolgens kunnen staan:

“Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd: ‘de eigenaar van appartementsindex 4 heeft geen toestemming nodig voor het aanleggen van een dakterras.’” 

Welke modelreglementen zijn er?

Er zijn op dit moment vijf modelreglementen, namelijk:

Daarnaast kennen we het zogenaamde model ondersplitsingsreglement 2006, dat speciaal is geschreven voor VvE’s met een hoofdsplitsing en een ondersplitsing. Een nieuw modelreglement is in de maak, maar de publicatie daarvan is vertraagd.